NOW LIVE

2012.05.11 – TITOV Tajni identitet

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

Nikola Kosanović
Koske
Akademija Umetnosti Beograd “ALFA”
TV i Filmska Montaža II godina
Studentska vežba

Zahvaljujem se, HVALA VELIKO
Srđanu Stanišiću za pomoć oko scenaria i celokupne priče isto tako za odabiru materijala

2:14 – 3:51 [Merlin] KVZ Digital
2:15 – 4:15 [Merlin] KVZ Digital
13:53 – 14:44 Something in the Shadows – Luke Richards – Audio Network plc

Sva prava za muziku i video materijal koji je preuzet sa youtube pripadaju autoru. Ja nisam vlasnik muzike. Svaka povreda prava je slučajna. Video je namenjen isključivo u zabavne svrhe “neprofitno”.

Comments

Comments are disabled for this post.